Hãng sản xuất
  • ARNO - ĐỨC
Sản phẩm bán chạy
Đối tác
qc1HAM TOOLSECHAINJAGURAYean-Lu-Yi Co., Ltd is
MILL CUTER FEA, FEC, FEGDỤNG CỤ CẮT GỌTMÁY MÀI DAO CỤCHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT PHI TIÊU CHUẨNTHIẾT BỊ NHIỆT LUYỆNTHIẾT BỊ ĐO KIỂMMÁY CÔNG CỤ GIA CÔNG CẮT GỌTDao cắt rãnhPHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆPTHIẾT BỊ GIA CÔNG TẤMTHIẾT BỊ RÈN DẬPMÁY DOA DI ĐỘNGCHẾ TẠO KHUÔN MẪUDỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Insert, chíp, mãnh cắt hợp kim cứng ( Inserts carbid)

TỔNG HỢP MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT TIỆN

TỔNG HỢP MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT TIỆN
TỔNG HỢP MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT TIỆN

TỔNG HỢP MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT TIỆN 

1. Tích chuột vào dòng Loại Insert hợp kim cứng

                              Inserts carbide

Đây là loại được chế tạo từ hợp kim cứng, có phủ hoặc không

2. Insert Cermet: Là loại được chế tạo bằng gốm

3. Insert CBN, PKD: Là loại Isert được chế tạo bằng bột hợp kim cứng đặc biệt. Nó dùng cho gia công các vật liệu cứng,.

 

Giá bán: 0 đ

 Mãnh cắt, chip, Insert

( Order code)

Hình ảnh Insert

Nhấn (tích) chuột vào hàng chủng loại Insert để xem

 CC.  LOẠI INSERT, CHÍP, MÃNH CẮT: CC…

 1. INSERT, CHÍP, MÃNH CÁT: CCGT….

CCGT 0602005…

CCGT 060201….

CCGT 060202…

CCGT 060204…

CCGT 09T301…

CCGT 09T302…

CCGT 09T304…

CCGT09T308…

CCGT 120402…

CCGT 120404…

CCGT 120408…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN ,PKD– Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

2. INSERT, CHÍP, MÃNH CẮT: CCGW….

CCGW 060202…

CCGW 060204…

CCGW 120404…

CCGW 120408…

CCGW 09T304…

CCGW 09T308…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

Loại Insert là CBN,PKD – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

3. INSERT,CHÍP, MÃNH CẮT: CCGX….

CCGX 060200…

CCGX 060201…

CCGX 060202…

CCGX 060204…

CCGX 09T301…

CCGX 09T302…

CCGX 09T304…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

4. INSERT, CHÍP, MÃNH CẮT: CCMT…

CCMT 060202…

CCMT 060204…

CCMT 09T302…

CCMT 09T304…

CCMT 09T308…

CCMT 120404…

CCMT 120408…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

5.INSERT, MÃNH CẮT, CHÍP: CCXT..

CCXT 060202…

CCXT 060204…

CCXT 09T302…

CCXT 09T304…

CCXT 09T308…

CCXT 120404…

CCXT 120408…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

6 .INSERT, MÃNH CẮT, CHÍP: CCMX…

CCMX 120404…

CCMX 120408....

CCMX 09T304…

CCMX 09T308…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

CD. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: CDGT…

CDGT 040101…

CDGT 040102…

CDGT 040104….

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

CN. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: CN….

  1. MÃNH CẮT INSERT, CHÍP LOẠI: CNGP/ CNMA…

CNGP 120402…

CNGP 120404…

CNGP 120408…

CNMA 120408….

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

      2. MÃNH CẮT INSERT, CHÍP LOẠI: CNMG…

CNMG 120404…

CNMG 120408…

CNMG 120412…

CNMG 160612…

CNMG 190612…

CNMG 190616…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

    3. MÃNH CẮT INSERT, CHÍP LOẠI: CNMM…

CNMM 120408…

CNMM 120412…

CNMM 160612…

CNMM 190612…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

CP.  MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: CPET/CPGT/CPGW/CPMT…..

CPET 05T102…

CPGT 05T1005

CPGT 05T101…

CPGT 05T102…

CPGT 05T104…

CPGW 05T102…

CPMT 05T102…

CPMT 05T104…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

DC.  MÃNH CẮT, CHÍP , INSERT LOẠI: DCGT/DCGW/DCGX/DCXT/DCMT/DCXT….

  1. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DCGT…

DCGT 0702005…

DCGT 070201…

DCGT 070202…

DCGT 070204….

DCGT 11T3005…

DCGT 11T301…

DCGT 11T302…

DCGT 11T304…

DCGT 11T308…

DCGT 11T312…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

    2. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DCGW…

DCGW 070202…

DCGW 070204…

DCGW 11T302…

DCGW 11T304…

DCGW 11T308…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

  3. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DCGX…

DCGX 070200…

DCGX 070201…

DCGX 070202…

DCGX 11T300

DCGX 11T301

DCGX 11T302

DCGX 11T304

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

 

   4.MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DCXT/ DCMX…

DCXT 070202…

DCXT 070204…

DCXT 11T302…

DCXT 11T304…

DCXT 11T308…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

DN. MÃNH CẮT INSERT, CHÍP LOẠI: DNGP/DNMG/DNMP/

  1. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP: DNGP/DNMP….

DNGP 110402…

DNGP 110404…

DNGP 150608…

DNMP 150604…

DNMP 150608…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

2. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DNMG….

 

DNMG 110404…

DNMG 110408…

DNMG 150604…

DNMG 150608…

DNMG 150612…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

   3. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: DNGA….

DNGA 150604…

DNGA 150608…

DNGA 150612…

 

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

 EP. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: EPMT…

EPMT 060202…

EPMT 08M304…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

KC. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: KCGX…

KCGX 110301…

KCGX 110302…

KCGX 110304…

KCGX 110308…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

KN. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: KNMX/KNUX…

KNMX 190504…

KNMX 190508…

KNUX 160405…

KNUX 160410…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

RC. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: RCMT/ RCGT/RCXT

  1. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: RCGT/ RCXT

RCGT 0602….

RCGT 0803…

RCGT 1003…

RCGT 10T3…

RCGT 1204….

RCXT 0803…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 2. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: RCMT

RCMT 0602…

RCMT 0803…

RCMT 1003…

RCMT 1204…

RCMT 1606…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

SC. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: SCGT/SCXT/SCMT/ SCMX/…

  1. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: SCGT/ SCXT….

SCGT 09T304…

SCGT 09T308….

SCGT 120404…

SCGT 120408…

SCGT 120412..

SCXT 120408…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 2. MÃNH CẮT, INSERT, CHÍP LOẠI: SCMT/SCMX….

SCMT 09T304…

SCMT 09T308…

SCMT 120404…

SCMT 120408…

SCMT 120412…

SCMX 120408…

SCMX 190612…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

SN. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: SNMG…

SNMG 120408…

SNMG 120412…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

SP. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: SNMG…

SPMR 120304…

SPMR 120308…

SPMR 12030

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

TC. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TCGW/TCMT

  1. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TCGW/TCMT/TCMX

TCGW 090204…

TCGW 110202…

TCMT 06T104…

TCMT 06T104…

TCMT 110202…

TCMT 110204…

TCMT 110208…

TCMT 16T302…

TCMT 16T304…

TCMT 16T308..

TCMX 160404..

TCMX 160408..

TCMX160412…

TCMX 220412…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

   2.   MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TCGT…

TCGT 06T101…

TCGT 06T102...

TCGT 090202…

TCGT 090204…

TCGT 110201…

TCGT 110202…

TCGT 110204…

TCGT 16T301…

TCGT 16T302…

TCGT 16T304…

TCGT 16T308…

TCGT 16T312…

TCGT 16T316…

TCXT 16T304…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

  3. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TCGW…

TCGW 090202…

TCGW 090204…

TCGW 090208…

TCGW 110204…

TCGW 16T304…

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

TN. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TNMG/TNGA…

TNMG 160404…

TNMG 160408…

TNMG 160412…

TNGA 160404…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

TP. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TPMR/TPGN/TPUN…

  1. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TPMR/TPUN…

TPGN 110308…

TPMR 110304…

TPMR 160304…

TPMR 160308…

TPUN 160308…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

  2.MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: TPMR/TPUN…

TPMT 090202…

TPMT 090204…

TPMT 110304…

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

VC. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: VCGT/VCGX/VCMT/VCXT/VCGW….

  1. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: VCGT…

VCGT 070202…

VCGT 070204…

VCGT 1103005…

VCGT 110301…

VCGT 110302…

VCGT 110304…

VCGT 110308…

VCGT 1303005…

VCGT 130301…

VCGT 130302…

VCGT 130304…

VCGT 130308…

VCGT 160401…

VCGT 160402…

VCGT 160404…

VCGT 160408…

VCGT 160412…

VCGT 220520…

VCGT 220530…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

 2. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: VCGW…

VCGW 070201…

VCGW 070202…

VCGW 110301…

VCGW 110302…

VCGW 110304…

VCGW 130302…

VCGW 130304…

VCGW 160402…

VCGW 160404…

VCGW 160408…

VCGW 220530…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

   3.MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: VCGX…

VCGX 110300…

VCGX 110301…

VCGX 110302…

VCGX 110304…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

  4. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: VCMT…

VCMT 110302…

VCMT 110304…

VCMT 110308…

VCMT 160404…

VCMT 160408…

VCMT 160412…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

  5. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: VCXT…

VCXT 110302…

VCXT 110304…

VCXT 160404…

VCXT 160408….

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

VN. MÃNH CẮT, CHÍP, ISERT LOẠI:  VNGP/VNMG/VNGA….

VNGP 160402…

VNGP 160404…

VNMG 160404…

VNMG 160408…

VNGA 160402…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

VP. MÃNH CẮT, CHÍP, ISERT LOẠI:  VPGT….

VPGT 220512…

VPGT 220516…

VPGT 220530…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

 

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

WC. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: WCGT/WCMT/WCGW….

  1. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT: WCGT…

WCGT 0201005..

WCGT 020101…

WCGT 020102…

WCGT 020104…

WCGT 030202…

WCGT 030204…

WCGT 040202…

WCGT 040204…

WCGT 06T301…

WCGT 06T302…

WCGT 06T304…

WCGT 06T308…

WCGT 080404…

WCGT 080408…

 

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

    2.MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: WCMT….

WCMT 020102

WCMT 020104…

WCMT 030202…

WCMT 040202…

WCMT 040204…

WCMT 06T304…

WCMT 06T308…

WCMT 080404…

WCMT 080408…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

 

 3. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: WCGW…

WCGW 020102…

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

WN. MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT LOẠI: WNGP/WNMG/WNGA

WNGP 080404…

WNGP 080408…

WNMG 060404…

WNMG 060408…

WNMG 080404…

WNMG 080408…

WNMG 080412…

WNGA 080408…

Loại insert là hợp kim cứng

Inserts carbid

Loại Insert là gốm

Insert Cermet

Loại Insert là CBN – Gia công thép độ cứng cao và nhôm cao cấp

 

Tag:TỔNG HỢP MÃNH CẮT, CHÍP, INSERT TIỆN
Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
1. HOTLINE
info@anviettech.com.vn
info@anviettech.com.vn
(+84)973.858.123
2. SALES THE INDUSTRIAL PRODUCTS
Kinh Doanh - Hà nội
Kinh Doanh - Hà nội
(+84)904.631.388
Kinh Doanh-Hồ Chí Minh
Kinh Doanh-Hồ Chí Minh
(+84)903. 911. 529
3. SCIENTIFIC SERVICE
Địa tin học
Địa tin học
(+84)97.34.35.369
Kỹ thuật Công nghiệp
Kỹ thuật Công nghiệp
(+84)436.751.045
Sản phẩm mới
Tin mới
Thống kê truy cập