Hãng sản xuất
  • ARNO - ĐỨC
Sản phẩm bán chạy
Đối tác
qc1HAM TOOLSECHAINJAGURAYean-Lu-Yi Co., Ltd is
MILL CUTER FEA, FEC, FEGDỤNG CỤ CẮT GỌTMÁY MÀI DAO CỤCHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT PHI TIÊU CHUẨNTHIẾT BỊ NHIỆT LUYỆNTHIẾT BỊ ĐO KIỂMMÁY CÔNG CỤ GIA CÔNG CẮT GỌTDao cắt rãnhPHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆPTHIẾT BỊ GIA CÔNG TẤMTHIẾT BỊ RÈN DẬPMÁY DOA DI ĐỘNGCHẾ TẠO KHUÔN MẪUDỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Dao tiện lỗ

Hệ thống phương pháp tiện trong (method internal turning )

Hệ thống phương pháp tiện trong (method internal turning )
Hệ thống phương pháp tiện trong (method internal turning )

Hệ thống về phương pháp tiện trong ( method internal turning )

Để xem đặc điểm cụ thể của cán vui lòng tích vào từ Next shank trong bảng tổng hợp dưới đây

Để xem loại Insert lắp lên cán vui lòng tích vào Next Insert hoặc mã Insert tương ứng trong bảng tổng hợp dưới đây

Giá bán: 0 đ

1). LOẠI CÁN BẰNG THÉP GIÓ-PHƯƠNG PHÁP KẸP ĐÒN/ Steel shank-Top clamping

Nhấn (tích chuột) vào từ Next shank để xem đặc điểm của cán

Nhấn (tích chuột ) vào mã Insert hoặc từ Next Insert để xem loại Insert lắp lên cán dao tưng ứng

Cán bằng thép gió-Next shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

KCGX 1103….

Cán bằng thép gió - Next shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

TP…1103…

Cán bằng thép gió- Next Shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CCMX 1204…

Cán bằng thép gió - Next shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

SCMX 1204…

Cán bằng thép gió- Next shask

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

TCMX 1604….

Cán bằng thép gió, làm mát trong

Next shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CN..1204…

Cán bằng thép gió, làm mát trong

Next Shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

DN…1104….

Cán bằng thép gió, làm mát trong

Next shask

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

SN..1204…

Cán bằng thép gió, làm mát trong

Next shank

Phương pháp kẹp đòn

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

wN..1204…

2).LOẠI CÁN BẰNG THÉP GIÓ, HOẶC HỢP KIM CỨNG, CÓ LÀM MÁT TRONG HOẶC KHÔNG CÓ-PHƯƠNG PHÁP KẸP CHỐT KHÓA/ Steel shank, or solid carbide shank, With through tool coolant or without coolant-Lever lock clamping

Nhấn (tích chuột) vào từ Next shank để xem đặc điểm của cán

Nhấn (tích chuột ) vào mã Insert hoặc từ Next Insert để xem loại Insert lắp lên cán dao tưng ứng

Next Shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CN…0903…/CN…1204/1206

Next Shank

Isert lắp lên cán có mã: Nex Insert

DN…1104…./DN…1506

Next Shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

SN..1204

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Nex Insert

TN…1103/1604/2204….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Nex IInsert

WN..0604/0804…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next IInsert

CC…0602….

3).LOẠI CÁN BẰNG THÉP GIÓ, HOẶC HỢP KIM CỨNG, CÓ LÀM MÁT TRONG HOẶC KHÔNG CÓ-PHƯƠNG PHÁP KẸP VÍT/ Steel shank, or solid carbide shank, With through tool coolant or without coolant-Screw clamping - positive

Nhấn (tích chuột) vào từ Next shank để xem đặc điểm của cán

Nhấn (tích chuột ) vào mã Insert hoặc từ Next Insert để xem loại Insert lắp lên cán dao tưng ứng

 Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CC…0602…/1204/09T3….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CD…0401….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

CP..05T1…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Nex Insert

CP…05T1…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

DC…0702/11T3

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

DC…0702/11T3…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

DC…0702/11T3…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

SC…09T3/1204

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

SC…09T3/1204

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

TC…0902/1102/16T3…

TC…06T1/0902/1102

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

TC…0902/1102/16T3…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next IInsert

VC…0702….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…0702/1103/1603….

Nex shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…1103/1604…

Nex shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…0702….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…1103/1604…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…0702….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

VC…0702….

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

WC..0402/06T3…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

WC..0402/06T3/0804…

Next shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

WC..0201

Next Shank

Isert lắp lên cán có mã: Next Insert

WC..0201

Loại vít kèm theo cán: Next View

 

Tag:Hệ thống phương pháp tiện trong (method internal turning )
Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
1. HOTLINE
info@anviettech.com.vn
info@anviettech.com.vn
(+84)973.858.123
2. SALES THE INDUSTRIAL PRODUCTS
Kinh Doanh - Hà nội
Kinh Doanh - Hà nội
(+84)904.631.388
Kinh Doanh-Hồ Chí Minh
Kinh Doanh-Hồ Chí Minh
(+84)903. 911. 529
3. SCIENTIFIC SERVICE
Địa tin học
Địa tin học
(+84)97.34.35.369
Kỹ thuật Công nghiệp
Kỹ thuật Công nghiệp
(+84)436.751.045
Sản phẩm mới
Tin mới
Thống kê truy cập